پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویرپنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

IMG_0313 - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

IMG_0313

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر