پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویرسه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

IMG_9982 - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

IMG_9982

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر