پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویرجمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

بازدید شهرداررفسنجان وشهرداران منطقه 3ازتپه های ماسه بادی صفائیه صبح امروز - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

بازدید شهرداررفسنجان وشهرداران منطقه ۳ازتپه های ماسه بادی صفائیه صبح امروز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر مهندس عظیمی شهرداررفسنجان و شهرداران شهرستان انار.امین شهر.بهرمان .سرچشمه وکشکوئیه به میزبانی مهندس خراسانی شهردار صفائیه به اتفاق شورهای شهر وشورابخش صبح امروز از تپه های ماسه بادی و مجموعه تفریحی بانوان و قلعه تاریخی صفائیه بازدیدنمودند..
همجنین جلسه همفکری مهندس عظیمی و شهرداران منطقه ۳ در دفتر شهرداری صفائیه برگزارشد

Likes0Dislikes1
نظرات و ارسال نظر