پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویردوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

بازدید اصحاب رسانه رفسنجان ازنمایشگاه کتاب ومجلس شورای اسلامی - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

بازدید اصحاب رسانه رفسنجان ازنمایشگاه کتاب ومجلس شورای اسلامی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر خبرنگاران شهرستان رفسنجان به دعوت نماینده مردم شهرستان های انار و رفسنجان به تور
رسانه ای تهران جهت بازدید از نمایشگاه کتاب و مجلس شورای اسلامی اعزام شدند
بازدیدخبرنگاران ازمجلس قدیم شورای اسلامی درحاشیه این تور برگزارشد

Likes1Dislikes2
نظرات و ارسال نظر