پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویردوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

مهندس انارکی امسال ۱۰ میلیارد تومان هزینه و اعتباربه بخشی ازجاده نوق اختصاص یافت - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

مهندس انارکی امسال ۱۰ میلیارد تومان هزینه و اعتباربه بخشی ازجاده نوق اختصاص یافت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر در نشست خبری خبرنگاران با نماینده مردم رفسنجان وانار که در مجلس علنی شورای اسلامی برگزارشد مهندس انارکی محمدی اظهار داشتند:

هر ساله قسمتی ازمحوررفسنجان-نوق دوبانده می شود و اعتباری برای آن تخصیص می یابد امسال برای این‌ دوبانده شدن‌ بخشی از آن، ۱۰ میلیارد تومان هزینه و اعتبار اختصاص یافت

💢نماینده مردم رفسنجان گفت :مسئولان را باید حمایت کردتا بتوانندکار خودرا به بهترین نحو انجام دهند و نقاط ضعف وقوت خودرابشناسند همینطور که مجتمع مس با حمایت شما درحال بهبود کم وکاستی های خود است

💢انارکی محمدی گفت :جمع اوری زباله هاو کارتن ها جز برنامه های شهرداری است واین زباله ااراباید تفکیک کرداما در شهر افرادی هستند که غیررسمی (افغانی) هستند وزباله هارا دپو میکنندوان شالله بتوانیم انهارا ساماندهی کنیم وشناسایی این افراد کار مشکلی است و شهرداری دنبال حل این مشکل وپیگیری ان است

💢نماینده مردم رفسنجان وانار بیان کرد:از سال ۹۱در مجتمع مس هیچ نیروی بومی گرفته نشده وتلاش شد زیرساختی ان انجام شود وحداقل #۲ #سال یکبار ازمون انجام شود برای بومی ها وبه زودی ازمون اول گرفته خواهد شد وهر شهر هم براساس حوزه استحفاظی خودنیرو میگیرد مثلا شهربابک مربوط برای خودش رفسنجان هم برای خودش

💢وی درمورد باز سازی ونوسازی روستاهای اودرج وداوران در جواب خبرنگاران بیان کرد : اول سال دوبودجه به #اودرج و #داوران گرفتین برای بازسازی وروی همه کوچه هاهم انجام خواهد شد وهمچنین یک ماه پیش بحث فیبر نوری اودرج انجام شد که تصمیم براین شد که دولت پول از دهیاری ها تامین کند که مشکل ساز بود وما سعی کردیم مشکل را حل کنیم وبودجه ان را بگیریم تا کارها انجام شودودوروستای دیگه هم در الویت هستند تا کارهای انها انجام شود مثل خنامان

💢ایشان درجمع خبرنگاران افزودند :نباید درختان را خشک کنیم ولی می توانیم درخت کشت نکنیم بهره وری را بالاببریم نه اینکه همین درختان چندساله اجدادمان را ازبین ببریم ما به محیط زیست درخواست حفظ انهارا دادیم

💢 نماینده مردم رفسنجان افزود:قطعا اگر کم کاری در بین مسیولین شهرستان دیده شود به آنها گوشزد خواهیم کرد و قطعا با فصیحی هرندی راحتتر خواهم بود.

💢وی بیان کرد:یکی از کارهای مهم دیگر این است که ۷۰۰۰تلفن ثابت در روستاها نیاز است که هنوز انجام نشده وزیرساخت نداردوباید انجام شود واینکه ۵۰۰تلفن در شهررفسنجان نیاز است که به مشکل زودی حل خواهد شد

💢انارکی محمدی اظهار داشتند :۱۴۰۰پروݫه نیمه تمام وجود داردتا انهاانجام نشود بودجه ای تعلق نمیگیرد واینکه پلی کلینیک به زودی کلنگ زنی میشود

💢وی بیان کرد:۲۵۰میلیون تومان برای بهبودی چاه قدیمی انها دادند تا فعلا انجام شود ودربحث کابل مشکل بود که حل شد

💢وی درمورد مشکل اب اسماعیل اباد نوق بیان کرد : ما امسال بودجه خوبی برای اب روستایی وشهری داریم واینکه تمام کارهای چاه اب اسماعیل اباد انجام شده منتظر رسیدن لوله ۴۰۰هستیم که با همت شوری های ان اینکار درحال پیگیری است به محض رسیدن مشکل حل نیشود

💢نماینده مردم رفسنجان در مجلس درموردمشکل مردم بر سر حفر چاه اب مهدی اباد نوق بیان کرد که به زودی این دغدغه مردم حل میشود وبا مشورت با کارشناسان کمک میکنیم کهاین چاه جابه جا شود وامیدواریم مشکل به زودی حل شود

💢وی با بیان اینکه صد در صد در انتخابات شرکت خواهم کرد افزود دلیل مجزا ودوراز هم شدن لاین های دوباند نوق رفسنجان دلیل از بین بردن پیچ های خطرناک است واگه باسرعت زیاد انجام شود این پروژه که از رفسنجان به نوق واز نوق به انار است طی دوسال دوبانده خواهد شد اگه با مشکل وکندی کارمواجه شویم طی ۴سال انجام میشود

💢انارکی محمدی افزود:سال گذشته برای تعمیر و بازسازی چمن استادیوم تختی رفسنجان بودجه ۳ میلیارد تومانی هزینه شد.

💢وهمچنین دراخر بیان کرد اخیرا پیشنهاد دادیم و تصویب شده است که لوله کشی ۲۶ اینچ از بندرعباس به شرکت نفت رفسنجان منتقل و به مجموعه نفت اضافه شود که زیرساختی برای مس و سایر صنایع پایین دستی است و مفید هم خواهد بود.

Likes0Dislikes2
نظرات و ارسال نظر