پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویردوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

نشست خبری اصحاب رسانه شهرستان رفسنجان با رئیس جهاد کشاورزی رفسنجان - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

نشست خبری اصحاب رسانه شهرستان رفسنجان با رئیس جهاد کشاورزی رفسنجان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر در نشست خبری امروز مهندس رضایی مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان در جمع خبرنگاران بیان کرد:

💢تقریبا امسال سال خوبی داریم
مهمترین فصل برای پسته فروردین ماه است حتی محصول سال اینده هم بستگی به اب وهوای فروردین امسال دارد واینکه نبود رقم های فندقی وکله قوچی به دلیل گرم شدن هوا در ۱۲روز اول فروردین سال قبل بوده وباعث شده که این ارقام جوانه گل تولید نکنند وبه گل ننشینند

💢مهندس حسین رضایی بیان کرد:میانگین دمای پارسال ۱۹درجه بوده وامسال ۱۷/۸مقداری هوا خنک تر بوده در زمان گلدهی واین باعث کاهش خسارت هم شده است وماتقریبا در زمان گل هر عاملی مثل باد ؛طوفان ؛تگرگ تنش ایجاد میکند

💢وی در ادامه مطرح کرد :ما امسال ۲؛۶؛۱۱؛۱۴؛۱۵؛۱۶؛۱۹؛۲۴و۲۵فروردین بارندگی داشتیم که بارندگی روز ۲۵به میزان ۲۷میلی متر گزارش شده که با گلدهی رقم های احمد اقایی ؛اکبری همراه بوده ودر تلقیح مشکل ایجاد کردواین بارندگی ها تحت پوشش بیمه بوده است و بیمه این خسارت را متقبل میشود
💢مهندس رضایی بیان کرد :دلیل خوشه بندی نا مناسب امسال طوفان و باران ومقدار کمی تگرگ که خسارت کمی داشته بوده است امسال مانند سال ۷۸-۷۹درختان دیرتر به مرحله گلدهی رسیدن پس زمان برداشت هم دیرتر انجام می شود

💢همچنین بیان کرد:باتوجه به محاسبات سال قبل وسالهای قبل تر ماباید ۳۵%محصول پسته داشته باشیم اما به دلیل بادو باران وطوفان کمی تگرگ وکاهش تلقیح ۲۹هزارتن محصول داریم یعنی چیزی برابر با ۴۵%سال ۹۶که ما به میزان ۶۵هزارتن محصول داشتیم یعنی ده برابر سال قبل امسال محصول وجود دارد

💢رئیس جهاد کشاورزی مطرح کرد:میزان محصول دهی رقم ها دربرابر تنش متفاوت بوده است مثلا رقم کله قوچی وفندقی ضعیف ترین هستند وایده ال ترین رقم اکبری وچروک وهمچنین متوسط ترین رقم احمداقایی که درمنطقه نوق ومقداری فندقی و کله قوچی در کبوترخان بوده است

💢وی بیان کرد: کبوترخان محصول بسیار خوبی امسال برداشت خواهد کردچون زمان گلدهی کبوترخان ۱۰روز عقب تراز رفسنجان است یعنی شروع گلدهی ابتدا منطقه نوق بعد حومه وکشکوئیه ودرانتها کبوتر خان است

💢 همچنین وی افزود:امسال میزان ۶۰۰ میلیارد تومان در اثر طوفان، نوسانات دمایی و باران های تلقیحی به محصول پسته خسارت وارد شده وهمچنین میوه های سردسیری مثل زردالو؛ گردو؛ وبادام ۸۰ میلیارد تومان خسارت دیدندلازم به ذکر است که میوه های سردسیری درسه مرحله خسارت دیدند دومرحله قبل از عید ویک مرحله بعداز بعداز عید

💢مهندس رضایی بیان کرد:سال اینده سال خوبی است باغداران باید مراقبت های خود راانجام بدهند واینکه محصول سال اینده بستگی به مراقبت های امسال داردونباید بنیه درختان ضعیف شود

💢وی عنوان کرد: هر هکتار سطح زیر کشت پسته حداقل ۱۰ میلیون تومان هزینه رسیدگی دارد

💢همچنین وی بیان کرد: در بدترین شرایط هم که باشیم ۳۰ هزار هکتار سطح زیر کشت پسته در رفسنجان خواهیم داشت که بعصی منطقه ها هم ۱تا ۵تن در هکتار هم میرسه

💢وی عنوان کرد: رفسنجان در کشور بهترین قابلیت کشت پسته را داردکه می توانیم با تلاش وروش ابدهی مناسب وزمان کودهی وکنترال افات به محصول ایده ال برسیم

💢مهندس اظهار داشتن:سالانه ۱۵۰میلیارد تومان گردش مالی سم و کود داریم

💢رضایی بیان کرد:وجود افاتی مثل #سن و #پروانه #چوب #خوار به دلیل تر سالی است و توصیه از بین بردن این افت سم #فنیتروتیون است واگر در #خردادو#تیرماه افزایش پیداکرد می توان از سم با دز بالاتر مثل #افوریا استفاده کرد

💢مهندس رضایی بیان کردند :نوسانات دمایی سال قبل باعث کاهش محصول امسال شده است دمای مناسب برای جوانه گل ۱۵-۲۲درجه است اما پارسال دمای ۳۰درجه داشتیم این باعث عدم جوانه زنی بخش زایشی شده است

💢وی اینکه با توجه به مراجعه کشاورزان برای اینکه که جوانه گل تبدیل شده به جوانه برگ بیان کردند :زمانی درخت پسته به مکانیزم ان به سمت گلدهی میرود به هیچ عنوان نمی تواند به برگ تبدیل شودوهیچ گاه بخش زایشی تبدیل به بخش رویشی نمیشود

💢مهندس گفت : خسارت ۲۰میلیارد تومان امسال مربوط به خسارت عدم جوانه گل است اگر پارسال هوا گرم نشده بود ما امسال بیشترین محصول را در رقم کله قوچی و فندقی داشتیم

💢همچنین وی درمورد هجوم #ملخ ها بیان کرد:هنوز هیچ جایی از وجود ملخ ها مشاهده نکردیم گزارشی از وجود ملخ ها در ریگ زارهای منطقه داوران به سمت چاه جعفر و نوق شد اما بابررسی های زیاد ان ما چیزی مشاهده نکردیم

💢وی عنوان کرد:سال گذشته کمتراز سموم استفاده شد وباغداران ۸۰%از گوگردوصابون زرد استفاده کردند این باعث افزایش دشمنان طبیعی افات شد واگر امسال نیز از ترکیبات سولوپتاس برای شیره استفاده شود شیره را به عقب بندازیم عملکرد بهتری داریم

💢مهندس دراخر بیان کرد :برنامه های اطلاع رسانی در طول هفته برای کشاورزان درحال اجرااست تا کشاورزان راراهنمایی کنند

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر