پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویردوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

نمایشگاه ضیافت - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

نمایشگاه ضیافت

نمایشگاه ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان مواد غذایی از ۲۸اردیبهشت تا۴خرداد ساعات بازدید ۹صبح تا۱۰شب
میدان قدس سالن استان قدس رضوی

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر