پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویرپنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸

دومین ویژه برنامه شب های فیروزه ای درخانه حاج اقا علی رفسنجان برگزارشد - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

دومین ویژه برنامه شب های فیروزه ای درخانه حاج اقا علی رفسنجان برگزارشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر درحاشیه دومین ویژه برنامه شب های فیروزه ای درخانه حاج اقا علی مهندس محمدرضا عظیمی زاده شهرداررفسنجان عنوان کرد:

💢رفسنجان در نوع خود از نظر جمعیت ووسعت درکشور یک شهر بزرگ محسوب میشود ولی همواره یک شهر تاثیر گذار درهمه عرصه های کشور است

💢وی بیان کرد:رفسنجان شناسنامه ای از تاریخ ؛ تمدن و اصالت ایران زمین است وراجع به شهر رفسنجان حرف زیاد است که می توان صحبت کرد


💢مهندس عظیمی زاده درپاسخ به سوال مجری برنامه مطرح کرد:کشور ما یک کشوری است که مردمش پیوندهای تاریخی عمیق باهم دارند وکه مردم شهرهای مختلف را چیزی به هم اتصال کرده هرچند با لهجه هاو گویش های متفاوت وبا قومیت های مختلف

💢وی گفت :درواقع بین همه مردم یک پیوند اساسی وجود داردواین پیوند همه مردم رابه هم نزدیک کرده است واز هرشهری که باشند برای هم کار میکنند وبرای هم خدمت میکنند

💢شهرداررفسنجان با بیان اینکه ما آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری زیادی در رفسنجان داریم تصریح کرد: قطعا جا دارد از همه عزیزان که تمایل دارند رفسنجان را از نزدیک ببینند دعوت میکنم که حتما از رفسنجان دیدن کنند

💢وی افزود:رفسنجان شهری است که بزرگترین جنگل دست کاشت جهان که یک جنگل ۸۰هزارهکتاری از باغات پسته در ان وجود داردویک چیز منحصر به فردی است وبه اندازه وسعت شهر بزرگ رفسنجان باغ پسته وجود دارد

💢مهندس عظیمی زاده با بیان اینکه وجود جاهای دیدنی وتاریخی نشان دهنده سعی وتلاش مردمان این سرزمین بوده بیان کرد:این جنگل را مردمان گذشته در طول دوران تاریخ کاشته اند ونگه داری کردند وازان بهره بردند وبهره ان را حتی به سایر نقاط کشوروحتی دنیا رساندند

💢وی با بیان اینکه رفسنجان ظرفیت های زیادی داردگفت :وقتی بزرگترین خانه خشتی جهان را میبینیم دراین شهر نشان دهنده این است که مردم شهر رفسنجان مردمانی با فکر و باخرد واندیشمند بوده اند که چنین خانه ای را توانستند طراحی واجرا کنند

💢عظیمی زاده خاطرنشان کرد :شهرداری مصادف با مردم داری و محبت است و گرنه اسم شهرداری را شهربانی می گذاشتندپس شهرداری باید با مردم با ملایمت ومهربانی رفتارکند

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر