پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویرپنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸

دفتر فرهنگی انجمن میراب رفسنجان افتتاح شد - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

دفتر فرهنگی انجمن میراب رفسنجان افتتاح شد

دفتر فرهنگی، انجمن میراب با حضور نماینده مردم رفسنجان وانار درمجلس ،فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان رفسنجان در بلوار امام رضا (ع) واقع در امام رضا ۳۱ افتتاح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر در حاشیه افتتاح دفتر انجمن میراب احمد انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس عنوان کرد:
بایستی در رفسنجان خانه سمن ها راه اندازی شود که هر کدام در یک بخش فعالیت دارند که می توانند خروجی خوبی داشته باشند.

وی بیان کرد:بهتر است کمیته ای تشکیل شود تا با کمک سازمانهای دولتی و سمن ها مشکلات‌ شهرستان مطرح و راهکارهایی ارائه شود.

مهندس انارکی محمدی افزود:مردم رفسنجان انسانهای فرهیخته ای هستند و جوانهای روشنفکری دارد که در بحث سمنها فعال هستند.

وی گفت :مصوب شده که وامهای زیر صد میلیون امهال شود، سود وامها را دولت و دیرکرد را بانکها باید همکاری کنند و ببخشند

نماینده مردم رفسنجان وانار مطرح کرد:باید بهره وری را در پسته بالا ببریم و به سمت روشهای نوین پیش برویم، دیگر روشهای سنتی جوابگو نیستند ‌مخصوصا رفسنجان که قطب تولید کننده پسته است

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر