پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویرپنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸

تقدیر خبرنگاران شهرستان رفسنجان از نیروی انتظامی - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

تقدیر خبرنگاران شهرستان رفسنجان از نیروی انتظامی

صبح روزدوشنبه جمعی از خبرنگاران شهرستان رفسنجان به پاس تلاش های شبانه روزی نیروی انتظامی که در راستای تأمین امنیت شهر و مقابله با هنجارشکنان با حضور در محل فرماندهی نیروی انتظامی با شاخه گل ازفرماندهی و کادر نیروی انتظامی شهرستان تقدیر و به پویش پلیس من پیوستند.

Likes0Dislikes1
نظرات و ارسال نظر