پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویردوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

گزارش تصویری ازرقابتهای فوتسال تیم های دهیاری شمس آبادواسماعیل آباددرجام رمضان دهستان رضوان - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

گزارش تصویری ازرقابتهای فوتسال تیم های دهیاری شمس آبادواسماعیل آباددرجام رمضان دهستان رضوان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر شنبه شب ۱۳خرداد۹۶رقابت های فوتسال جام رمضان دهستان رضوان بنام امامزاده سیدجلال الدین بین تیم های دهیاری شمس آباد ودهیاری

اسماعیل اباددرمجموعه ورزشی امام حسین دهستان رضوان برگزارشد ..

درپایان تیم دهیاری شمس آبادبانتیجه ۸به ۲پیروزه میدان شد..

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر