پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویرسه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

۲۰۱۹۱۰۱۳_۱۵۴۵۰۲ - فیروزه کویررفسنجان

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

۲۰۱۹۱۰۱۳_۱۵۴۵۰۲

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر