پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویردوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

۲۰۱۹۱۰۱۵_۱۶۴۴۳۷ - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

۲۰۱۹۱۰۱۵_۱۶۴۴۳۷

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر