پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویرپنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸

آغاز زندگی مشترک زوج خوشبخت اهل صفائیه رفسنجان - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

آغاز زندگی مشترک زوج خوشبخت اهل صفائیه رفسنجان

آقای حسین تقوی وخانم طالبی در منزل پدری شهید علی اسماعیل پور
این اتاق توسط خانواده شهید به تمسال مبارک شهدا تجهیز شده است پدر ومادر شهید می‌گویند
که چند سال پیش خواهر شهید پیشنهاد داد که حال که علی شهید شده یکی از اتاق ها را برای علی اختصاص بدیم و به صورت نمایشگاه تجهیز کنیم
و پس ازانجام این کار.
مورد استقبال مردم و مسولین قرار گرفت و از اکثر نقاط کشور برای بازدید وحتی برای شفا به اینجا می آیند و چندین زوج زندگی خود را در این مکان آغاز کردند
در این اتاق عکس تمامی شهدا به چشم می‌خورد
محسن مریدی

Likes1Dislikes3
نظرات و ارسال نظر