پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویردوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

مراسم ویژه شب های قدر مسجدالرسول کریم آباد - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

مراسم ویژه شب های قدر مسجدالرسول کریم آباد

مراسم شب های نوزده -بیست ویک و بیست سوم ازلیالی قدر باسخنرانی حجت السلام زینلی ومداحی ذاکرین اهل بیت
کربلایی محمد نوذری -کربلایی حجت رضایی و حاج علی طالبی در مسجدالرسول کریم آباد برگزار میگردد..

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر