پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویریکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸

حجت السلام اکبری زاده به امام جماعت مسجدجامع شهدا ء شهرصفائیه معرفی شد - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

حجت السلام اکبری زاده به امام جماعت مسجدجامع شهدا ء شهرصفائیه معرفی شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر عصرامروز حجت السلام اکبری زاده به عنوان امام جماعت مسجد جامع شهداء شهر صفائیه ازطرف امام جمعه بخش فردوس معرفی شد…..

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر