پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویرپنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

افتتاح چندطرح در بخش فردوس باحضور مسئولین - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

افتتاح چندطرح در بخش فردوس باحضور مسئولین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر صبح امروز دوشنبه چندین طرح عمرانی دربخش فردوس باحضور فرماندارو مسئولین رفسنجان و بخش افتتاح وبه بهره برداری رسید..
ازجمله این طرح ها…
۱:اسفالت بلوارشهید جوادی و بلوار ولی عصر مهدی آبادبه متراژ۱۰هزارمترمربع و هزینه بالغ بر ۲۵۰میلیون تومان
۲:افتتاح آسفالت روستای فتح آبادبامتراژ۱۵هزارمترمربع وهزینه ۲۴۰میلیون تومان
۳:افتتاح طرح آبیاری تحت فشار آقای آگاه باهزینه جمعا ۴میلیارد تومان ازبخش خصوصی ودولتی
۴:مجموعه ورزشی شهرصفائیه بااعتباریک میلیاردو پانصد میلیون تومان
۵:افتتاح روشنایی همت آباد ومحمد آبادهراتی باهزینه ۴۰ میلیون تومان
۶:افتتاح مدرسه غیر انتفاعی ستارگان درخشان شهرصفائیه
۷:افتتاح خانه حلال احمرشهرصفائیه باهزینه ۵۰ میلیون تومان توسط خیر آقای عباسزاده
۸:افتتاح داروخانه دکترکریم زاده باهزینه ۱۵۰میلیون تومان
۹:افتتاح اولین مجموعه ورزشی ساحلی درشهر صفائیه

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر