پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویردوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

گزارش تصویری از مراسم تعزیه درروز عاشورا درشهر صفائیه - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است
نظرات و ارسال نظر