پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویرجمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

گزارش تصویری از مراسم تعزیه درروز عاشورا درشهر صفائیه - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است
نظرات و ارسال نظر