پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویرچهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

گزارش تصویری از مراسم تعزیه درروز عاشورا درشهر صفائیه - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است
نظرات و ارسال نظر