پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویردوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

بازسازی اثارباستانی اسماعیل آباد دهستان رضوان دردستور کار قرار گرفت - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

بازسازی اثارباستانی اسماعیل آباد دهستان رضوان دردستور کار قرار گرفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر صبح دوشنبه ۲۵دی ماه ۹۶ آقای مهندس حسینی رئیس میراث فرهنگی شهرستان رفسنجان به اتفاق شورای اسلامی از آثارباستانی اسماعیل آباد وصادق آبادبازدید نمودند
به گفته آقای جعفری رئیس شورای اسلامی باهمکاری اداره میراث فرهنگی و شورای اسلامی ودهیاری سقریه اسماعیل اباد بازساری ومرمت این آثار در دستور کار قرار گرفت…

Likes0Dislikes1
نظرات و ارسال نظر