پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویرسه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶

IMG_2551 - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

IMG_2551

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر