پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویردوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۲۰۱۸۰۲۱۱_۰۹۵۷۵۸ - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

۲۰۱۸۰۲۱۱_۰۹۵۷۵۸

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر