پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویردوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

دومین همایش حمایت از تولید کنندگان شهرستان رفسنجان برگزارشد.. - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

دومین همایش حمایت از تولید کنندگان شهرستان رفسنجان برگزارشد..

دومین همایش حمایت از تولید کنندگان شهرستان رفسنجان به همت مجموعه بزرگ زیبا پنجره رفسنجان در تالار بزرگ شهر برگزارشد..

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر