پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویرپنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

photo_2018-03-08_21-44-16 - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

photo_2018-03-08_21-44-16

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر