پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویرسه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

پروژه های انجام شده توسط دهیاری وشورای نعمت ابادوکریم اباد - فیروزه کویررفسنجان

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

پروژه های انجام شده توسط دهیاری وشورای نعمت ابادوکریم اباد

پروژه های انجام شده توسط دهیاری وشورای نعمت ابادوکریم اباد

۱:ساخت میدان شهید رنجبرمحمدی ورودی کریم اباد

۲:ساخت میدان امام رضا درمرکز روستا

۳:اجرای روشنایی معابربلوار امام رضا

۴:عملیات زیر سازی روکش واسفالت لاین دوم بلوار مجید ناصری باایجادهزینه ای بالغ بر۳میلیاردو۵۰۰میلیون تومان

۵:اجرای کانال وترمیم اسفالت ان جهت گاز رسانی به طول ۳۶۰۰مترمربع باهزینه بالغ بر۶۰۰میلیون ریال

۶:عملیات زیرسازی واسفالت دوباندبیمارستان سیف الدینی باهزینه ای بالغ بر۱میلیون ریال

۷: ازنظر بهداشتی نصب سطل زباله درسطح روستا

۸:برگزاری مسابقات جام رمضان

۹:کاشت چندصد اصل نهال درسطح روستا

۱۰:عملیات زیر سازی واسفالت ۷۰۰۰مترمربع ازلاین دوم باندوردی نعمت اباد از حسن اباد صادق الئمه باهزینه ای بالغ بر۱میلیارد ریال

۱۱:پیگیری ورسیدگی به اب شرب منطقه توسط ریاست شورا

۱۲:اسفالت محوطه زینبیه وانتقال اب شیرین که هزینه ان توسط خیرحاج حبیب الله خان سیف الدینی تامین شد..که ازطرف دهیاروشوراازایشان قدردانی میشود

۱۳:نصب ۴۰عدد چراغ لاک پشتی وتعویض پایه چراغ های قبلی

Likes2Dislikes0
نظرات و ارسال نظر