پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویردوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

محفل انس با قران کریم با حضور اساتید و مسئولین شهرستان رفسنجان وبخش فردوس درموئسسه قرانی همت ابادبخش فردوس برگزارشد - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

محفل انس با قران کریم با حضور اساتید و مسئولین شهرستان رفسنجان وبخش فردوس درموئسسه قرانی همت ابادبخش فردوس برگزارشد

محفل انس با قران کریم با حضور اساتید و مسئولین شهرستان رفسنجان وبخش فردوس
مهندس بخشی
بخشداری مرکزی رفسنجان
جناب آقای زینلی مسئول کانون قران سازمان تبلیغات رفسنجان حجت الاسلام رمضانی امام جمعه موقت شهر صفائیه
اقای رضاپور نماینده جناب اقای محمدی بهجت بخشدارفردوس
اقاخالصی مسئول موئسسه قرانی امام حسین(ع)همت اباد
خانواده شهدا
قرآن آموزان وحافظان موئسسه شوراهاودهیاران روستاهای همت آباد
..جوادیه مرتضوی
علی اباد ومحمداباد هراتی
والدین قران آموزان
درموئسسه قرانی همت ابادبخش فردوس برگزارودرپایان کارنامه قرآن آموزان تحویل و هدیه ای به رسم یاد بود اهداگردید…
عکس وخبر:محسن مریدی
محفل انس با قران کریم با حضور اساتید و مسئولین شهرستان رفسنجان وبخش فردوس
مهندس بخشی
بخشداری مرکزی رفسنجان
جناب آقای زینلی مسئول کانون قران سازمان تبلیغات رفسنجان حجت الاسلام رمضانی امام جمعه موقت شهر صفائیه
اقای رضاپور نماینده جناب اقای محمدی بهجت بخشدارفردوس
اقاخالصی مسئول موئسسه قرانی امام حسین(ع)همت اباد
خانواده شهدا
قرآن آموزان وحافظان موئسسه شوراهاودهیاران روستاهای همت آباد
..جوادیه مرتضوی
علی اباد ومحمداباد هراتی
والدین قران آموزان
درموئسسه قرانی همت ابادبخش فردوس برگزارودرپایان کارنامه قرآن آموزان تحویل و هدیه ای به رسم یاد بود اهداگردید…
عکس وخبر:محسن مریدی

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر