پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویرسه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

رفسنجان Archives - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است