فیروزه کویرپنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

امامزاده سیدجلال الدین اشرف - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.