فیروزه کویریکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

پیشینه روستای اسماعیل اباددهستان رضوان از توابع نوق رفسنجان - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

در مورد پیشینه تاریخی و قدمت روستا باید گفت در حدود ۳۰۰ سال پیش این روستا شکل گرفته است که در ایجاد و توسعه اولیه آن عوامل متعددی نقش داشته است که وجود منابع حاصلخیز از مهمترین عوامل می باشند.در سالهای اخیر با بکار گیری چاه های عمیق و استخراج آب های زیر زمینی افزایش باغات پسته زمینه توسعه این روستا فراهم آمد.اسم روستای اسماعیل آباد نوق برگرفته از نام شخصی به نام اسماعیل یزدی است ،این شخص که در لایروبی و حفر قنات مهارت زیادی داشت در سفر به این منطقه و سکنی گزیدن در آن باعث آبادانی این روستا شده است .البته روستای اسماعیل آباد کنونی از ادغام سه روستا به نامهای شهر آباد ،صادق آباد و اسماعیل آباد شکل گرفته است و برخلاف سرشماریهای قبل از سال ۱۳۸۵ که اسم و مشخصات آنها به تفکیک آمده است در این دوره ادغام شده و هر سه روستا به نام اسماعیل آباد نامگذاری شده است

نظرات و ارسال نظر

11 + 18 =