فیروزه کویرشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹

بازدید بخشدار مرکزی از ایست وبازرسی امامزاده سید جلال الدین اشرف - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

مطالب تنها با تصویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر مصطفی بخشی بــخــشــدار بــخــش،مرکزی رفسنجان از ایست وبازرسی و پایش سلامت امامزاده سید جلال الدین اشرف،شمس ابادنوق بازدید کردند
بخشدار مرکزی رفسنجان از ایجاد ۴ایست وبازرسی در نقاط اصلی بخش مرکزی خبر داد .

بخشی از کار گاه تهیه ماسک در خانه هلال شهیدجعفری

اسماعیل آباد نوق نیز بازدید نمودند در این کارگاه روزانه ۵۰۰ماسک تولید و پس استریل شدن بین خانوار روستا توزیع میشود

بخشی ضمن تقدیر از زحمات خیاطان داوطلب در این کار گاه گفت اجرشما همانند گروهای جهادی زمان جنگ تحمیلی خواهد بود
در هر دو زمان هدف ما حفظ جان مردم کشور بوده و هست

نظرات و ارسال نظر

1 × 4 =