فیروزه کویرشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹

پلمب یک منزل بدیل مرکز خلاف در روستای شمس آباد - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

مطالب تنها با تصویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر سروان عرب زاده فرماندهی پاسگاه انتظامی اسماعیل آباد نوق
در ارتباط تلفنی گفت :طی گزارش اهالی روستای شمس آباد در خصوص یک منزل مسکونی که به محل مرکز تجمع معتادان
جهت مصرف مواد مخدر تبدیل شده بود باتوجه به شیوع بیماری طبق دستورمقام قضایی توسط پاسگاه انتظامی اسماعیل آباد نوق پلمپ شد.

نظرات و ارسال نظر

20 + هشت =