فیروزه کویرلطفا يک افزونه تاريخ نصب کنيد.

۶۸مورد مثبت شناسایی کوید نوزده در انار و رفسنجان - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

دکتر جمالی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در نشست خبری امروز بیان کرد:
در رفسنجان وانار ۶۸مورد مثبت شناسایی شدند،۲۲۳مورد خانواده هایی که مورد مشکوک داشتن ،۱۸مورد مثبت از اعضای خانواده بیماران کرونایی شناسایی شدند

بیماری کرونا نه درمان قطعی دارد ونه واکسنی ساخته شده وبهترین کار پیشگیری است

درروستاها کمیته های محلی مقابله باکرونا تشکیل شده است

۲هزارو ۶۳۹ از امکنه عمومی بازدیدشدند که ۱۲۰ تا ازاماکن تعطیل شدند

بیش از۸هزار بازدید از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی که ۱۸۳ مورد تعطیل شدند

از مراکز عرضه قلیان بیش از ۳۰مورد تعطیل شدند

دفن متوفیان چه مثبت ومشکوک با نظارت و همکاری بهداشت انجام شده است

بیش از۳ هزار بازدید ازکارگاه هاو صنایع انجام گرفته است

۷۲مورد بازدید از کارگاه های تهیه ماسک انجام شده که ۵۶ مورد از نظر بهداشتی تایید شدند

مرکز ۱۶ساعته در کریم اباد محقق راه اندازی شده است برای بیماران مشکوک

غربال گیری ۹۲درصد جمعیت شهرستان در مرحله اول و از ۲۳ فروردین مرحله دوم غربال گیری شروع شده است

کنترل مسافرین نوروزی باهمکاری بسیج،هلال احمرو نیروی انتظامی،راه اندازی ۸ایستگاه درشهرستان

نظرات و ارسال نظر

سه × سه =