فیروزه کویرچهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

نقش روابط عمومی حساس و تأثیرگذار در تمامی عرصه هاست - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

فصیحی هرندی #فرماندار رفسنجان در همایش مدیران روابط عمومی در سالن زکریا بیان کرد:

✅با پیشرفت جامعه بشری نسبت به روز قبل نقش روابط عمومی باید خوب شناخته شود که کمتر به این نقش اهمیت داده شده است.

✅آن‌گونه که باید نقش روابط عمومی شناخته نشده و مورد توجه قرار نگرفته است

✅نقش روابط عمومی حساس و تأثیرگذار در تمامی عرصه هاست

✅نقش روابط عمومی در مسیر تصمیم گیریهای مدیریتی و راهبردی یک دستگاه یا سازمان نقشه برجسته ای دارد

✅اطلاع رسانی ها کار سختی است چون باید هم اطلاعات صحیح به جامعه داده بشود هم باید به گونه ای باشد که ایجاد یاس و نومیدی نکنه وهم اینکه باعث بیخیالی جامعه نشود

✅ روابط عمومی در اطلاع رسانی و ارایه خدمات به مردم و در شناسایی ظرفیت ها و ایجاد فرصت برای بروز توانمندی افراد نقش مهمی دارد.

✅روابط عمومی باید در راستای دستگاه مربوطه فعالیت داشته باشد نه مدیر به گونه ای که مدیر دستگاه عوض شد فعالیت ها قابلیت تداوم را در آینده داشته باشد.

✅ آن‌طور که باید نقش روابط عمومی شناخته نشده و مورد توجه قرار نگرفته است

✅ روابط عمومی باید نیازهای جامعه هدف را بشناسد

نظرات و ارسال نظر

چهار × 3 =