فیروزه کویریکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰

خسارات هزار میلیارد تومانی کرونا به بخش گردشگری استان کرمان - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

معین افضلی رپرست معاونت گردشگری استان کرمان:
به صورت تقریبی هزار میلیارد تومان به بخش گرشگری استان ناشی از شیوع بیماری کرونا خسارت وارد شده است
فرصت های خدمات گردشگری اگر از دست برود، قابل بازگشت نیست.

نظرات و ارسال نظر

2 + 2 =