فیروزه کویریکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰

بازگشایی تالارهای پذیرایی با یک سوم ظرفیت - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

ابراهیمی نیا، رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی: از امروز تالارهای پذیرایی با یک سوم ظرفیت پس از یک سال تعطیلی، بازگشایی شدند.
همه تالارهای پذیرایی موظف به ضدعفونی محیط پیش و پس از مراسم هستند، همچنین در حین برگزاری مراسم نیز باید به نکات بهداشتی توجه کنند

نظرات و ارسال نظر

نه − هشت =