فیروزه کویریکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

آغاز طرح صدور تذکره الکترونیک هویت اتباع در کرمان - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

طرح صدور تذکره الکترونیک هویت اتباع خارجی در کرمان افتتاح شد.

نظرات و ارسال نظر

هشت + 3 =