فیروزه کویرپنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

راه پیمایی ماشینی امروز بخش نوق - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
نظرات و ارسال نظر

چهار × چهار =