فیروزه کویرلطفا يک افزونه تاريخ نصب کنيد.

4 میلیارد تومان اعتبار در بحث نیرو رسانی به خانه های مردم از سال 99 تا کنون - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

یوسفی مدیریت اداره برق شهرستان رفسنجان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت:

✳️برق در سه قسمت تولید و انتقال و توزیع است کاری که ما انجام میدیم توزیع انرژی برق است که کار سخت است

✳️کل کشور 39 شرکت توزیع دارد
که 2 عدد ان به استان کرمان داده شده است
که به دو صورت است شرکت توزیع شمال و شرکت توزیع جنوب
که شهرستان رفسنجان تحت نظر شرکت توزیع شمال اداره میشود

✳️شرکت توزیع شمال که شمال استان را اداره مبکند شامل خود کرمان رفسنجان_کوهبنان_زرند_شهربابک_ انار_چترود_ راور_گلبافت_راین

✳️کل ظرفیت پیک بار توزیع شمال 760 مگابایت است
اما رفسنجان به تنهایی 240 مگابایت
یک سوم برق شرکت توزیع شمال استان را دراختیار داریم
سهم بزرگی از استان داریم به پهنای تقریبا هشت هزار و پانصد کیلومتر مربع از (کبوترخان_جوادیه فلاح) تحت پوشش مدیریت برق شهرستان رفسنجان است.

مدیر توزیع برق شهرستان رفسنجان گفت135 هزار اشتراک دارد
که از این 135 هزار اشتراک 240 مگابایت برق در پیک بار استفاده میکنند
از 135 هزار اشتراک 2000 پمپهای کشاورزی هستند که نصف برق شهرستان رفسنجان استفاده می‌کنند

✳️اشتراک های کشاورزی کمترین حساسی دارند و 50 درصد برق شهرستان را استفاده می‌کنند.


از سال 99 تا کنون

4 میلیارد تومان اعتبار در بحث نیرو رسانی به خانه های مردم

130 میلیارد هزینه در روستایی که در سرچشمه برق دار شده است که بالای ده خانوار در انجا زندگی میکردند.

4.5 میلیارد تومان بحث رفع افت ولتاژ شهر و فرسودگی شبکه شهر استفاده کردیم

روشنایی معابر 4 میلیارد هزینه شده است که 3 میلیارد تومان ان شهرداری و 1 ميليارد تومان سهم اداره برق بوده است.

تعویض پایه های فرسوده (تیرهای چوبی وتیر های بتنی) 800 میلیون تومان هزینه کردیم

و در بحث نیرورسانی به کارخانه ها و بخش تولید 13 میلیارد تومان با بخش خصوصی همکاری داشتیم.

یوسفی افزود:

در فروردین امسال 22 درصد نسبت به فروردین 1399 افزایش داشته
و سد ها 34 درصد نسبت به سال قبل کمتر ابگیری شده اند و تولید برق را کاهش داده است.

نظرات و ارسال نظر

هفده − دوازده =