فیروزه کویرپنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

ورود هیئات علمداران رفسنجان به امامزاده سید جلال الدین اشرف - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
نظرات و ارسال نظر

چهارده + دوازده =