فیروزه کویرلطفا يک افزونه تاريخ نصب کنيد.

افتتاح چندین طرح در روستای شمس آباد و نعمت ابادنوق (کریم اباد)توسط فرماندار - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

به گزارش فیروزه کویر صبح امروزبه مناسبت 22بهمن چندین پروژه زیرسازی جدول گزاری اسفالت در روستاهای شمس آبادو نعمت اباد نوق دهستان رضوان

بخش مرکزی رفسنجان باحضور فرماندا بخشدار دهیار وشورای اسلامی روستاباهزینه بالغ بر ۷میلیارد ریال افتتاح گردید…
باحضور فرماندار بخشدار وهیئت همرا وباحضور دهیار وشورای اسلامی
زیرسازی واسفالت لاین دوم جاده شمس اباد به سمت امامزاده سید جلال الدین اشرف به طول ۱۰۵۰۰متر
وبا هزینه ای بالغ بر4میلیاردو دویست میلیون ریال افتتاح گردید…
و همچنین پروژه زیرسازی جدول گزاری اسفالت جاده دوباندشهید مجید ناصری نژاد
ورودی روستای نعمت ابادزیرسازی و اسفالت جاده بیمارستان سیف الدینی روستا
وهمچنین زیرسازی و اسفالت لاین دوم جاده حسن اباد صادق الئمه واقع در روستای نعمت اباد نوق
(به میزان تقریبی ۲۸۰۰۰متر باهزینه ای بالغ بر ۷میلیارد ریال)فرماندار شهرستان رفسنجان اقای ملانوری . بخشدار نماینده استان قدس

اقای پور علی و خیر روستا آقای محمد ناصری نژاد و هیئت همرا باحضور دهیار

وشورای اسلامی روستا افتتاح گردید

وهمچنین از مدرسه میرزارضا کرمانی توسط فرماندار بازدید و در مورد مشکل وضعیت

حصار مدرسه گفتگو و تصمیم گیری شد…

وکلنگ پروژه جدول گزاری جاده نعمت اباد به سمت حسن اباد توسط بخشدار وشورا زده شد…
وهمچنین چندین طرح درروستای حسن اباد واسماعیل آباد توسط فرماندار ومسئولین افتتاح شد..

توسط

نظرات و ارسال نظر

2 × 1 =