فیروزه کویرلطفا يک افزونه تاريخ نصب کنيد.

پروژه های انجام شده توسط دهیاری وشورای نعمت ابادوکریم اباد - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

پروژه های انجام شده توسط دهیاری وشورای نعمت ابادوکریم اباد

1:ساخت میدان شهید رنجبرمحمدی ورودی کریم اباد

2:ساخت میدان امام رضا درمرکز روستا

3:اجرای روشنایی معابربلوار امام رضا

4:عملیات زیر سازی روکش واسفالت لاین دوم بلوار مجید ناصری باایجادهزینه ای بالغ بر3میلیاردو500میلیون تومان

5:اجرای کانال وترمیم اسفالت ان جهت گاز رسانی به طول 3600مترمربع باهزینه بالغ بر600میلیون ریال

6:عملیات زیرسازی واسفالت دوباندبیمارستان سیف الدینی باهزینه ای بالغ بر1میلیون ریال

7: ازنظر بهداشتی نصب سطل زباله درسطح روستا

8:برگزاری مسابقات جام رمضان

9:کاشت چندصد اصل نهال درسطح روستا

10:عملیات زیر سازی واسفالت 7000مترمربع ازلاین دوم باندوردی نعمت اباد از حسن اباد صادق الئمه باهزینه ای بالغ بر1میلیارد ریال

11:پیگیری ورسیدگی به اب شرب منطقه توسط ریاست شورا

12:اسفالت محوطه زینبیه وانتقال اب شیرین که هزینه ان توسط خیرحاج حبیب الله خان سیف الدینی تامین شد..که ازطرف دهیاروشوراازایشان قدردانی میشود

13:نصب 40عدد چراغ لاک پشتی وتعویض پایه چراغ های قبلی

نظرات و ارسال نظر

10 − سه =