فیروزه کویردوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰

محفل انس با قران هرهفته شنبه شب درروستای کریم اباد نوق برگزارمیگردد - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

به گزارش فیروزه کویر باحضور عاشقان وعلاقه مندان به قران در روستاهای دهستان رضوان محافل انس باقران به طور چرخشی در منازل واهالی روستاها برگزارمیگردد

درروستای کریم آبادنیز هرهفته شنبه شب ها این جلسه برگزارمیگردد و علاقه مندان به قران واهل بیت به طور داوطلب در این جلاسات شرکت میکنند ودر هرهفته در منازل یکی اهالی روستا برگزارمیشود

نظرات و ارسال نظر

سیزده + 10 =