فیروزه کویرچهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

بایگانی‌های اقدامات دهیاری وشوراهای دهستان رضوان - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

پروژه های انجام شده توسط دهیاری وشورای نعمت ابادوکریم اباد

پروژه های انجام شده توسط دهیاری وشورای نعمت ابادوکریم اباد ۱:ساخت میدان شهید رنجبرمحمدی ورودی کریم اباد ۲:ساخت میدان امام رضا درمرکز روستا ۳:اجرای روشنایی معابربلوار امام رضا ۴:عملیات زیر سازی روکش واسفالت لاین دوم بلوار مجید ناصری باایجادهزینه ای […]

افتتاح چندین طرح در روستای شمس آباد و نعمت ابادنوق (کریم اباد)توسط فرماندار

به گزارش فیروزه کویر صبح امروزبه مناسبت ۲۲بهمن چندین پروژه زیرسازی جدول گزاری اسفالت در روستاهای شمس آبادو نعمت اباد نوق دهستان رضوان بخش مرکزی رفسنجان باحضور فرماندا بخشدار دهیار وشورای اسلامی روستاباهزینه بالغ بر ۷میلیارد ریال افتتاح گردید… باحضور […]