فیروزه کویردوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

ژوئن 2020 - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.